اخبار

نقشه 3 جوان برای دختر دانشجوی تهرانی !

تجاوز گروهی به دختر دانشجو تهرانی

تجاوز گروهی به دختر دانشجو تهرانی

تجاوز گروهی به دختر دانشجو تهرانی

دهم آبان ماه 95 پلیس تهران به دنبال شکایت و تجاوز گروهی به دختر دانشجوی تهرانی 3 نفر را دستگیر کرد. شیرین، پس از مراجعه به اداره آگاهی افزود؛ هنگام عصری که از دانشگاه می‌آمدم کلید یدک خانه را همراهم نیاورده بودم و مادرم هم خانه نبود و به همین دلیل مجبور شدم روی یک پله نزدیک خانه بنشینم تا مادرم برگردد.

چند دقیقه نگذشته بود که یک پسر جوان موتور سوار به داخل کوچه آمد و رفت، و چند بار دیگر تکرار کرد این رفت و آمد را، وقتی متوجه شد من تنها نشسته ام و سرشب است به نزدیک من آمد و خود را سپهر معرفی کرد و می‍خواهد به من کمک کند. من به او گفتم منتظر مادرم هستم ولی او سر صحبت را باز کرد و خودمانی شد که تا مادرت برمیگردد همراه من به کافی شاپ بیا. من هم خسته شده بودم و بیکار با او سوار موتور شدم و رفتیم.

نزدیک حوالی جاده کن رسیده بودیم که از من خواست تا همراهش برای برداشتن ماشین مدل بالای دوستش به خانه او برویم و من هم در بین راه و گفتگوها به او اعتماد کرده بودم و وارد خانه شدم. به محض ورود دو پسر دیگر آنجا بودند که آنها سریعا به سمتم حمله کردند و دست و پایم را با طناب بستند و بدون توجه به التماس‍های من، مرا مورد تجاوز قرار دادند.

بعد از آنها سپهر نیز مرا مورد تجاوز قرار داد، و سپس با تهدید به اینکه اگر چیزی از ماجرا بگویم، به محله مان می‍آید و آبروی مرا می‌برد.

بعد از تجاوز گروهی به دختر او را رها می‌کنند و دختر می‌گوید با سر و وضعی آشفته به خانه برگشتم و سریعا موضوع را به مادرم گفتم.

بعد از ثبت شکایت دختر، پلیس تلاش هایش را برای پیدا کردن و ردیابی سپهر و دوستانش را در محل مورد نظر شروع کرد و به آدرس‌هایی که دختر از آنها داده بود رفتند، که هر 3 نفر آنها را دستگیر کردند. این سه متجاوز در شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران با ریاست قاضی بابایی و یک مستشار در پشت درهای بسته و غیرعلنی محکوم به تبعید و حکم شلاق شدند.

در ابتدا سپهر منکر ربودن دختر شد و گفت شیرین با میل شخصی خود با او به خانه دوستانش آمده است. اما بعد از بازجویی دو پسر دیگر آنها تجاوز به دختر را تایید کردند و ابراز پشیمانی کردند و در پایان جلسه دادگاه و بعد از شور، متهم اول تجاوز یعنی سپهر را به 99 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به نیک شهر محکوم و برای دو دوست دیگر وی هر کدام به 99 ضربه شلاق محکوم شدند.

بازگشت بە لیست

نوشته های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *