وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

نقشه 3 جوان برای دختر دانشجوی تهرانی !

تجاوز گروهی به دختر دانشجو تهرانی

تجاوز گروهی به دختر دانشجو تهرانی

تجاوز گروهی به دختر دانشجو تهرانی

دهم آبان ماه 95 پلیس تهران به دنبال شکایت و تجاوز گروهی به دختر دانشجوی تهرانی 3 نفر را دستگیر کرد. شیرین، پس از مراجعه به اداره آگاهی افزود؛ هنگام عصری که از دانشگاه می‌آمدم کلید یدک خانه را همراهم نیاورده بودم و مادرم هم خانه نبود و به همین دلیل مجبور شدم روی یک پله نزدیک خانه بنشینم تا مادرم برگردد.

چند دقیقه نگذشته بود که یک پسر جوان موتور سوار به داخل کوچه آمد و رفت، و چند بار دیگر تکرار کرد این رفت و آمد را، وقتی متوجه شد من تنها نشسته ام و سرشب است به نزدیک من آمد و خود را سپهر معرفی کرد و می‍خواهد به من کمک کند. من به او گفتم منتظر مادرم هستم ولی او سر صحبت را باز کرد و خودمانی شد که تا مادرت برمیگردد همراه من به کافی شاپ بیا. من هم خسته شده بودم و بیکار با او سوار موتور شدم و رفتیم.

نزدیک حوالی جاده کن رسیده بودیم که از من خواست تا همراهش برای برداشتن ماشین مدل بالای دوستش به خانه او برویم و من هم در بین راه و گفتگوها به او اعتماد کرده بودم و وارد خانه شدم. به محض ورود دو پسر دیگر آنجا بودند که آنها سریعا به سمتم حمله کردند و دست و پایم را با طناب بستند و بدون توجه به التماس‍های من، مرا مورد تجاوز قرار دادند.

بعد از آنها سپهر نیز مرا مورد تجاوز قرار داد، و سپس با تهدید به اینکه اگر چیزی از ماجرا بگویم، به محله مان می‍آید و آبروی مرا می‌برد.

بعد از تجاوز گروهی به دختر او را رها می‌کنند و دختر می‌گوید با سر و وضعی آشفته به خانه برگشتم و سریعا موضوع را به مادرم گفتم.

بعد از ثبت شکایت دختر، پلیس تلاش هایش را برای پیدا کردن و ردیابی سپهر و دوستانش را در محل مورد نظر شروع کرد و به آدرس‌هایی که دختر از آنها داده بود رفتند، که هر 3 نفر آنها را دستگیر کردند. این سه متجاوز در شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران با ریاست قاضی بابایی و یک مستشار در پشت درهای بسته و غیرعلنی محکوم به تبعید و حکم شلاق شدند.

در ابتدا سپهر منکر ربودن دختر شد و گفت شیرین با میل شخصی خود با او به خانه دوستانش آمده است. اما بعد از بازجویی دو پسر دیگر آنها تجاوز به دختر را تایید کردند و ابراز پشیمانی کردند و در پایان جلسه دادگاه و بعد از شور، متهم اول تجاوز یعنی سپهر را به 99 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به نیک شهر محکوم و برای دو دوست دیگر وی هر کدام به 99 ضربه شلاق محکوم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *