وب سایت بروز
جستجو کردن
Close this search box.
جستجو کردن
Close this search box.

خواص و فواید خطمی در طب سنتی | Hibiscus

Hibiscus
خواص و فواید خطمی در طب سنتی | Hibiscus

گیاهى آشنا با گلهائى به رنگهاى مختلف، با طبیعت سرد و تر، مفید حال گرم مزاجها. آب جوشانده او که صاف کرده به مقدار نیم استکان با شکر بخورند روده را پاک کرده و جلا می دهد.

 • خوردن آب خطمى رفع ناراحتى مقعد و رفع ضرر تندى و گرمى داروهای گرم می کند.
 • خوردن یک مثقال (پنج گرم) از گل و برگ خشک سائیده او با آب دفع قولنج (شکم‏درد) نموده و سبب باز شدن گیر شکم می شود.
 • خوردن به همین مقدار آن به ترتیب مذکور بول و حیض بسته را بازکرده، سبب بهبود زخم روده و خونریزى و سرفه گرم و اسهال و درد روده و زدودن مواد سوداوى و خلط خام می گردد.
 • ضماد او که پخته، با روغن کنجد کوبیده بموضع درد بگذارند ورمهاى‏ سخت از گرمى را نرم می کند.
 • گذاشتن همین ضماد بر خنازیر و کزاز و ورم و دمل و ورم پستان و مقعد سبب باز شدن سر دمل و نرم شدن آنها می شود.
 • بستن پخته بى‏روغن آن بر محل عرق النساء و مفاصل و نقرس باعث بهبود و درد و الم آن می شود.
 • گذاشتن ضماد پخته آن با روغن زیتون رفع گزیدگى هوام و حشرات و سوختگى آتش می کند.
 • ضماد آن با روغن زیتون بغایت برنده سریع ورمها و جراحات می باشد.
 • مالیدن آب پخته او بر سر باعث نرم شدن موى آن می شود.
 • نشستن در آب پخته آن درد و ورم مقعد را رفع می کند.
 • خوردن یک کف از تخم کوبیده او با آب، سنگ کلیه را می ریزاند.
 • خوردن یک کف تخم کوبیده او با شکر سرفه گرم را رفع می کند.
 • مالیدن پخته او که در سرکه جوشیده باشد به تن و رو که پس از آن در آفتاب نشینند رفع لک و پیس می کند.
 • مالیدن پخته او با سرکه و روغن زیتون به بدن رفع سوزش و خارش و ناراحتى گزیدگى حشرات می کند.
 • مالیدن یک جزو از او با دو جزو دانه خرما که کوبیده با سرکه بمالند در رفع ورم بغایت مؤثر می باشد.
 • پوست ریشه او بسیار ملین و محلل و خوردن پخته او اسهال و دل‏پیچه و درد و ناراحتى شکم و روده را برطرف می سازد.
 • گذاشتن ضماد او که با الکل پخته باشند بر زهار (بالای آلت) شاش‏بند و سنگ کلیه و درد مثانه و عرق النساء و شکاف و ارتعاش عضلات را رفع می کند.
 • نشستن در جوشانده او بدستور بالا سخت شدن و قفل شدن عضلات و مفاصل و سختى ناراحتى اعضاء را برطرف می سازد.
 • مضمضه آب پخته او درد دندان که از گرمى باشد را رفع می کند.
 • چون ریشه او را کوبیده در پارچه بسته، در ظرف آب، زیر آسمان چندان بگذارند که آب آن تمام گشته خشک شود، سائیده او که مثل غبار شده باشد در چشم، رفع تهیج پلک چشم (زیاد بهم خوردن پلک) می کند.
 • خوردن یک کف از همین کوبیده سرفه گرم و خونریزى سینه را رفع می کند و آشامیدن آب پخته او نیز داراى همین اثر می باشد.
 • خوردن صمغ خطمى بغایت مسکن تشنگى و بندآورنده طبع روان و رافع قى صفراوى می باشد.
 • استفاده زیاد آن مضر معده و ریه و رفع ضررش با آب زرشک و عسل و رازیانه می شود.

منابع : جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏1، نشر معین(1383)(برگرفته از تحفه حکیم مومن)
منبع سایت : tim.ir
گردآوری و بازنشر » berroz.com

خواص و فواید خطمی در طب سنتی | Hibiscus

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *