احکام اسلام در صیغه کردن دختر باکره

احکام اسلام در صیغه کردن دختر باکره

صیغه کردن دختر باکره

صیغه یا عقد موقت به نوعی از ازدواج اطلاق می شود که در آن برای مدتی معلوم زن و مرد با هم ازدواج می کنند. قوانین ازدواج موقت در دین اسلام برای دختران باکره و غیر باکره متفاوت است در این مطلب که از وب سایت اسلام کوست “islamquest” گرفته شده است با آشنا می شویم.

صیغه کردن دختر باکره

سوال : صیغه کردن دختر باکره بدون اجازه پدر ؟

آیا می شود دختره باکره را صیغه کرد و نیت فقط دور بودن از گناه هنگامی که با او هستم و برخوردهای احتمالی و بدون اجازه پدر دختر ؟ اصلا قصد نزدیکی یا برقراری ارتباط جنسی نباشد. ما واقعا زمانی که با هم هستیم نمی خواهیم گناه کنیم . حتی در حد برخورد یا نگاه احتمالی.

از نظر اسلام تنها راه شرعی برای محرم شدن دختر و پسر با یکدیگر، ازدواج ( دائم یا موقت ) است. و با شرط کردن عدم استمتاع (بهره گیری) جنسی در ضمن عقد ازدواج موقت می توان به محرمیت دست یافت که در این صورت دختر و پسر ضمن اینکه با هم محرم می شوند ولی حق آن قبیل استمتاعات جنسی را که نبودنش را شرط کرده بودند ندارند. اما رفت وآمد و گفتگو و مسافرت با هم برای آنان اشکالی ندارد.

تمامی مراجع عظام می‌فرمایند : دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند.

توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، صص: 459-458.

صیغه کردن دختر باکره

پاسخ تفصیلی

غیر از راه ازدواج راه دیگری برای ایجاد محرمیت و شرعی شدن روابط جنسی بین دختر و پسر وجود ندارد. ( متن الفاظ صیغه ازدواج دائم و موقت در رساله های عملیه آمده است.)

البته با شرط کردن عدم استمتاع (بهره گیری) جنسی در ضمن عقد ازدواج موقت می توان تنها به حد خاصی از محرمیت که خالی از لذت های جنسی و مسائل زناشویی باشد دست یافت و منظور از صیغه محرمیتی که در بین مردم رایج شده است نیز همین است. در این صورت دختر و پسر ضمن اینکه با هم محرم می شوند ولی حق آن قبیل استمتاعات جنسی را که نبودنش را شرط کرده بودند، ندارند اما رفت و آمد، نشست و برخاست، کار کردن با یکدیگر، زندگی کردن باهم، نگاه کردن به همدیگر، دست زدن به بدن همدیگر، گفتگو و مسافرت با هم برای آنان اشکالی ندارد. روشن است که این روش راه مستقلی برای ایجاد محرمیت نیست و همان راه ازدواج موقت است منتهی طرفین با توافق لذات جنسی از یکدیگر را به حد خاصی محدود کرده و یا به طور کلی عدم آنها را شرط می کنند. [1]

احکام صیغه دختر باکره

تمامی مراجع عظام می فرمایند : دخترى که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنى مصلحت خود را تشخیص مى‏‌دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد باید از پدر یا جدّ پدرى خود اجازه بگیرد. (حضرت آیت الله بهجت می فرماید : بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است. [2] ) و اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتیاج به شوهر کردن داشته باشد لازم نیست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگیرد و نیز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش بوسیله شوهر کردن از بین رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نیست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه یا زنا از بین‏ رفته باشد، احتیاط مستحبّ آن است که اجازه بگیرند [3] . [4]

آیات عظام خام‍‍ن‌ه ای، فاضل لنکرانی، صافی، مکارم، وحید، تبریزی می فرمایند:” بنابر احتیاط واجب، باید از پدر یا جد پدریِ خود اجازه بگیرد.” [5]

حضرت آیت الله بهجت می فرماید : بنابر احتیاط تکلیفا؛ اجازه شرط است. [6]

بنابراین اگر پدر و جدّ پدرى غایب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و ازدواج براى دختر لازم باشد یا در ازدواج نکردن، ضرر یا حرج (یعنى مشقّت شدیدى) باشد و همچنین اگر پدر یا جدّ پدرى از ازدواج او با کسى که کفو اوست، با وجود تمام مقدمات و شرایط ممانعت کنند و او نیز تمایل به ازدواج دارد و ازدواج هم به مصلحت او باشد با اجتماع تمام شرایط مى‌‏تواند ازدواج نماید [7] .

همان طور که ملاحظه می‌فرمایید برخی از مراجع رشیده بودن دختر را کافی نمی‌دانند، اما عده‌ای آن را کافی می‌دانند.

منظور از رشیده بودن دختر ؟

رشیده به دختری اطلاق می گردد که مصلحت خود را تشخیص می‌دهد و به دور از فشار هیجانات و تحریکات شهوانی تصمیم می‌گیرد و به آیندهی خود و خانواده و حیثیت خانوادگی توجه دارد. اما دختری که از بلوغ عقلی برخوردار نیست و نمی‌تواند راجع به آینده تصمیم بگیرد و خیر و صلاح خود و خانواده‌اش را نمی‌داند، هر چند سنّش زیاد باشد، رشیده نخواهد بود و بدون اذن پدر یا جد پدری نمی‌تواند ازدواج کند.
گفتنی است اکثر فقها در این مسئله اتفاق نظر دارند در مواردی که پدر و جدّ پدری غایب باشند به طوری که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نیاز مبرم به ازدواج داشته باشد، یا همسر مناسبى براى دختر پیدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏‌شوند و سخت گیرى مى‏‌کنند [8] ، لازم نیست از پدر و جد پدری اجازه بگیرد. [9] ، [10]

برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به نمایه: 695 (سایت: 743) (ازدواج موقت بهترین راه حل).

[1] اقتباس از سؤال 1540 (سایت: 1533)، متن صیغه ی محرمیت.
[2] همان.
[3] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، صص: 459-458.
[4] اقتباس از سؤال 3923 (سایت: 4209).
[5] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج‏2، صص: 459-458.
[6] همان
[7] همان، مسأله 2377.
[8] فاضل، نورى، بهجت، سیستانى، مکارم. نک: همان.
[9] همان , مسئله 2377
[10] اقتباس از سؤال 610 (سایت: 667) (ازدواج موقت با دخترباکره)

صیغه کردن دختر باکرهاحکام صیغه دختر باکرهصیغه دختر غیر باکرهمتن صیغه محرمیت بدون اجازه پدرمتن صیغه محرمیت بدون اذن پدرصیغه دختر باکره بدون دخولصیغه محرمیت بین دختر و پسرکدام مراجع اذن پدر را لازم نمی دانندصیغه بدون دخول

درباره admin

زندگی برای همه یکسان عشق نمیورزه و با شعار دادن هیچوقت دنیا بهتر نشد ...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.