برچسب آرشیوها: گینه نو

قبیله آدم خوارها+تصاویر * Cannibalism

قبیله آدم خوارها+تصاویر * Cannibalism جنگل‌های بابوا در گینه نو همچنان شاهد حضور یک قبیله انسان‌هایی است که به شکل انسان‌های اولیه زندگی می‌کنند، ساکنان اصلی جنگل در خانه‌هایی که از تنه و شاخ و برگ درختان ساخته شده، زندگی می کنند و خوردن گوشت انسان همچنان یکی از عادت‌های این قبیله است.   

مطالعه بیشتر »