برچسب آرشیوها: گرانی

چرا گرانی همراه لغو تحریمها نرفت ؟

              سوالی که در اینجا پیش می آید و همه مردم چشم امید به اجرای توافق ژنو دوخته اند و همچنان آثار آن را رصد می کنند این است که مجموعه انجام تعهدات و اقدامات طرفین چه گرهی از مشکلات معیشتی آنان را خواهد گشود؟

مطالعه بیشتر »