برچسب آرشیوها: قمار

عشق جاودانه مردی که 10 سال است از همسر مرده‌اش نگهداری میکند

داستان آقای لی وان، که سالها با همسر مرده اش خوابید، سالها پیش در روزنامه های محلی و بین المللی بسیار سروصدا کرد. مقامات محلی از آقای لی وان خواستند تا همسرش را دفن کند، اما وی خودداری نمود. مرد عجیب حدود ده سال است که با همسر مرده اش می خوابد.

مطالعه بیشتر »