برچسب آرشیوها: رهبر

تصاویر يك تحصن عجیب در خيابان پاستور !

حوالی صبح امروز ساكنان محدوده خيابان پاستور با تصوير عجيبی رو به رو شدند. پيرزنی در حال احتضار بر روی تشك در كنار ايست و بازرسی نهاد رياست جمهوری با بريده هايی از روزنامه های جام جم و همشهری و بنر هايی مبني بر درخواست كمك و رسيدگی از سوی مقام معظم رهبری.

مطالعه بیشتر »