برچسب آرشیوها: دالتون ها

آیا برادران دالتون واقعی وجود داشتند؟ – برادران دالتون

با شنیدن نام دالتون‌ها، ناخود‌آگاه به یاد 4 برادر دالتون کارتون لوک خوش‌شانس می‌افتیم، تبهکارانی احمق که دائم گیر می‌افتادند. اما آیا در حقیقت هم دالتون‌ها اینقدر احمق بودند و به همان راحتی به دام پلیس می‌افتادند؟  

مطالعه بیشتر »