برچسب آرشیوها: تریاک

تریاک 5 نوع سرطان ایجاد می‌کند

مضرات تریاک

مضرات تریاک تریاک عصاره در هوا خشک شده گل خشخاش است که با تیغ کشیدن به دور کاسبرگ این گل به دست می‌آید. یش از 11% تریاک از مرفین تشکیل شده. منشاء تریاک، گیاه خشخاش است که بخاطر اثرهاى پزشکى و ویژه آن، در گذشته کشت مى شده است. اما امروزه در بسیارى نقاط دنیا از جمله کشور ما کشت آن …

مطالعه بیشتر »