برچسب آرشیوها: کود های شیمیایی

سبزی منجمد بخوریم یا نخوریم؟ | Frozen vegetables

برخی عقیده دارند آن میوه ای که ریزتر، کج و معوج تر و حتی بد رنگ باشد، به سبب پرورش در شرایط طبیعی و به دور از مواد شیمیایی و اصلاحات ژنتیکی سالم تر بوده و ماندگاری بالاتری دارد، اما حالا که بیشتر میوه ها و سبزیجات در معرض سموم و کودهای شیمیایی است، چگونه ماندگاری محصولات باغی و کشاورزی …

مطالعه بیشتر »