برچسب آرشیوها: مجرد

عکس هایی بسیار جالب از فروشگاه فروش پسران به زنان مجرد در پاريس!!

مردانی که می خواهند در این فروشگاه به معرض فروش قرارداده شوند باید در سایت این فروشگاه ثبت نام کنند و به عضویت این فروشگاه در آیند. در این فروشگاه مشخصات و بهای هزاران عضو این فرودشگاه در اختیار زنان مجرد قرار داده می شود.

مطالعه بیشتر »