برچسب آرشیوها: قانون اساسی

نقض صریح قانون اساسی از طرف احمدی نژاد ! رها کردن کشور و تبلیغ برای مشایی !

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت:رفتار رییس جمهور نقض قانون است و حمایت رییس قوه مجریه از یک نفر و از شخص خاص نه مشایی و هر شخص دیگری نقض صریح قانون اساسی است و من معتقدم این رفتارها با شائبه و حواشی سیاسی و انتخاباتی تنها جایگاه خود شخص ایشان را متزلزل می کند.

مطالعه بیشتر »