برچسب آرشیوها: صیغه

احکام اسلام در صیغه کردن دختر باکره

صیغه کردن دختر باکره

احکام اسلام در صیغه کردن دختر باکره صیغه یا عقد موقت به نوعی از ازدواج اطلاق می شود که در آن برای مدتی معلوم زن و مرد با هم ازدواج می کنند. قوانین ازدواج موقت در دین اسلام برای دختران باکره و غیر باکره متفاوت است در این مطلب که از وب سایت اسلام کوست “islamquest” گرفته شده است با آشنا …

مطالعه بیشتر »

عده عقد موقت | احکام عده عقد موقت

عده عقد موقت | احکام عده عقد موقت عقد موقت و صیغه موقت به نوعی از ازدواج گفته می شود که مدت آن معلوم شده است و بعد از پایان یافتن مدت صیغه به هم محرم نیستند. در مورد مرد و زنی که قبلا ازدواج کرده اند اجازه بزرگتر نیاز نیست ولی برای صیغه کردن دختر باکره به نظر بیشتر علما …

مطالعه بیشتر »

احکام ازدواج موقت و صیغه

احکام ازدواج موقت ازدواج موقت به ازدواجی گفته می شود که دو طرف با توجه به دارا بودن شرایط و بدون نیاز به حضور شاهد با خواندن صیغه به هم محرم شوند. که البته برای پسر و دختر مجرد که والدینشان زنده هستند جایز نیست. در ازدواج موقت مرد با خواندن آیه و زن نیز به همین شکل به عقد …

مطالعه بیشتر »