برچسب آرشیوها: دوربین

بازگشت یک دوربین DSLR ‌از شکم یک تمساح پس از 8 ماه! *Crocodile

بازگشت یک دوربین DSLR ‌از شکم یک تمساح پس از 8 ماه! *Crocodile افتادن گوشی همراه موضوعی ناخوشایند است و انداختن دوربین DSLR از آن هم ناخوشایندتر. حال تصور کنید انداختن دوربین DSLR در کنار تعدادی تمساح چقدر می‌تواند ناخوشایند باشد.

مطالعه بیشتر »