برچسب آرشیوها: تفریح

تفریح جالب چینی ها با پوست هندوانه !

تفریح جالب چینی ها با پوست هندوانه !

داستان از اینجا شروع شد که در یک خانواده چینی، پدر برای خنک نگه داشتن کودکش از گرمای هوا در خیابان، تصممیم گرفت او را با پوست هندوانه بپوشاند و آنوقت نوآوری آنها تبدیل به مد لباس تابستان امسال در میان برخی کودکان چینی شد!

مطالعه بیشتر »